Congress of Poland 2009

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Coat-Poland.png Flag-Poland.jpg Coat-Poland.png

January

Party Seats  % of Seats
Polska Partia Patriotyczna 22 55%
Partia Wolnych Ludzi 12 30%
Lepszy Świat 6 15%

The following lists the members of the Congress for the January 26, 2008 - February, 2009 term.
Total votes - 314

Polska Partia Patriotyczna

PPP have 22 members in Congress, which means 55%. (total of 146 votes)

Partia Wolnych Ludzi

PWL have 12 members in Congress, which means 30%. (total of 91 votes)

Lepszy Świat

LS have 6 members in Congress, which means 15%. (total of 30 votes)

 • Czef - 9 votes
 • Kasperski - 7 votes
 • Alterglobal - 4 votes
 • Adam77 - 4 votes
 • plunio7 - 3 votes
 • Change - 3 votes

February

Party Seats  % of Seats
Polska Partia Patriotyczna 17 34%
Partia Wolnych Ludzi 15 39%
Narodowa Demokracja 5 13%
Niezalezna Polska 3 7%

The following lists the members of congress for the February 26, 2008 - March, 2009 term.
Total votes - 274

PWL

PWL have 15 members in Congress, which means 39%. (total of 106 votes)

 • Loewy - 25 votes
 • Log18os - 15 votes
 • Seweryn Modelski - 10 votes
 • anglov - 9 votes
 • Ivan1 - 8 votes
 • Roman Dmowski]- 5 votes
 • Konraed - 5 votes
 • Grzesiek - 5 votes
 • Growin - 4 votes
 • khartvin - 4 votes
 • siwy3461 - 3 votes
 • witia - 3 votes
 • rudzik102 - 2 votes
 • Kacper Babik - 2 votes
 • Syrkius - 6 votes (Wildcard)

PPP

PPP have 17 members in Congress, which means 34%. (total of 96 votes)

NP

NP have 3 members in Congress, which means 7%. (total of 17 votes)

 • Serafiel - 7 votes
 • Kasperski - 7 votes
 • disco4u - 3 votes

ND

ND have 5 members in Congress, which means 13%. (total of 22 votes)

March

Party Seats  % of Seats
Polska Partia Patriotyczna 15 37%
Partia Wolnych Ludzi 12 30%
Niezalezna Polska 7 17%
Narodowa Demokracja 6 15%

The following lists the members of congress for the March 26, 2008 - April, 2009 term.
Total votes - 544

PWL

PWL have 12 members in Congress, which means 30%. (total of 157 votes)

PPP

PPP have 15 members in Congress, which means 37%. (total of 160 votes)

 • Sadix - 38 votes
 • Szwarou - 34 votes
 • bzylek - 10 votes
 • Andrew6w6 - 8 votes
 • Robert Konarski - 6 votes
 • Milady Chaosu - 5 votes
 • Rosomak - 5 votes
 • Damian Lulek - 5 votes
 • corw - 5 votes
 • neonadis - 5 votes
 • Dragonises - 4 votes
 • luciasz - 3 votes
 • dawi62 - 13 votes (Wildcard)
 • Kadmilos - 10 votes (Wildcard)
 • Arc Wielki - 9 votes (Wildcard)

NP

NP have 7 members in Congress, which means 17%. (total of 56 votes)

 • Armen22 - 19 votes
 • Serafiel - 8 votes
 • Mikulas - 6 votes
 • katija - 5 votes
 • only4pro - 5 votes
 • Sekai Hekate - 3 votes
 • Pawlos - 10 votes (Wildcard)

ND

ND have 6 members in Congress, which means 15%. (total of 53 votes)


Back.gif Back to Congress of Poland page