Congress of Poland 2009

From eRepublik Official Wiki
Jump to navigation Jump to search
Coat-Poland.png Flag-Poland.jpg Coat-Poland.png


January

Party Seats % of Seats
Polska Partia Patriotyczna 22 55%
Partia Wolnych Ludzi 12 30%
Lepszy Świat 6 15%

The following lists the members of the Congress for the January 26, 2009 - February, 2009 term.
Total votes - 314

Polska Partia Patriotyczna

PPP have 22 members in Congress, which means 55% (total of 146 votes)

Partia Wolnych Ludzi

PWL have 12 members in Congress, which means 30% (total of 91 votes)

Lepszy Świat

LS have 6 members in Congress, which means 15% (total of 30 votes)

 • Czef - 9 votes
 • Kasperski - 7 votes
 • Alterglobal - 4 votes
 • Adam77 - 4 votes
 • plunio7 - 3 votes
 • Change - 3 votes

February

Party Seats % of Seats
Polska Partia Patriotyczna 17 34%
Partia Wolnych Ludzi 15 39%
Narodowa Demokracja 5 13%
Niezalezna Polska 3 7%

The following lists the members of congress for the February 26, 2009 - March, 2009 term.
Total votes - 274

PWL

PWL have 15 members in Congress, which means 39% (total of 106 votes)

PPP

PPP have 17 members in Congress, which means 34% (total of 96 votes)

NP

NP have 3 members in Congress, which means 7% (total of 17 votes)

 • Serafiel - 7 votes
 • Kasperski - 7 votes
 • disco4u - 3 votes

ND

ND have 5 members in Congress, which means 13% (total of 22 votes)

March

Party Seats % of Seats
Polska Partia Patriotyczna 15 37%
Partia Wolnych Ludzi 12 30%
Niezalezna Polska 7 17%
Narodowa Demokracja 6 15%

The following lists the members of congress for the March 26, 2009 - April, 2009 term.
Total votes - 544

PWL

PWL have 12 members in Congress, which means 30% (total of 157 votes)

PPP

PPP have 15 members in Congress, which means 37% (total of 160 votes)

NP

NP have 7 members in Congress, which means 17% (total of 56 votes)

 • Armen22 - 19 votes
 • Serafiel - 8 votes
 • Mikulas - 6 votes
 • katija - 5 votes
 • only4pro - 5 votes
 • Sekai Hekate - 3 votes
 • Pawlos - 10 votes (Wildcard)

ND

ND have 6 members in Congress, which means 15% (total of 53 votes)

December

Party Seats % of Seats
Polska Partia Patriotyczna 14 35%
Partia Wolnych Ludzi 10 25%
Narodowa Demokracja 6 15%
Korporacja 4 10%
Polska Partia Libertarianska‎‎ 4 10%
Wielka Rzeczpospolita 1 2.5%
Synergia 1 2.5%

Sources

Congress of Poland
2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024