Democrats of New Sweden/Svenska

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
SvenskaIcon-Sweden.png


Democrats of New Sweden

Unknown Party

General information
Country Flag-Sweden.jpg Sverige
Abbreviation DNS
Newspaper [DNS Public Newspaper]
Forum link [1]
Chat link [2]
Colors Blue-Green
Political
President Trisen
Members 119
Congress 27.5%
Orientation Center
Ideology Liberal
edit

Babelfish.jpg This page's translation is incomplete!

This page is incomplete. An editor began to translate the page from English but didn't finish.
You can help by completing the translation. For more information, see Help:Translating Pages.


Democrats of New Sweden är ett Svensk parti. DNS är den fjärde största partiet i Sverige. Den 31 august, DNS fusionerade med Libertarian Gathering Sweden.

De har 11 medlemmar i Sveriges riksdagen, cirka 27,5% av alla. Det gör dem den andra storaste partiet i riksdagen.

DNS äger twå organizationer: DNS Information Center och DNSLM.

Members

DNS is a party with people from many RL countries, such as Denmark, Spain, Sweden, Germany, Poland, Latvia and Finland. As example we can look at DKN, The former Party President, he was the first non-swedish partyleader of a old Swedish party. And this party that of course DNS.

But aswell DNS have many famous member, Like Josef Stark, the MoFA in Sweden, and Gustavius, One of the big profiles due of activity and eSVT. Aswell many other famous persons have been members, but have in later days quit or left the party. For an example is Leon Pong, Karl Holm, Cinc and Pho3nix.

DNS celebrates one year as a party

The press

Where you can find us

DNS is an active party. The party has a forum on www.Erepublik.se. The party also uses the IRC: [3]

Otherwise visit our forum here

Vote DNS in the next election!

Party Mission

Three (3) versions, one short, one in Swedish and one in English. And remember, if you have any questions or ideas to us, you are always more when welcome to spread them along our members. We always love a new genius.


In Short

You should very simply understand that DNS thinks, so here.

 • We want a free Denmark and a free Germany.
 • We want a change in the Swedish politics, and to break the monopoly FBS have on politics.
 • We want to avoid wars thats all about expanding the Swedish empire.
 • We want to help other nations, what is occupied and can't get free, with the use of Money, gold and the Swedish military.
 • We want more controll over the governmental systems.
 • We want to upgrade Sweden, in a way leading to more Media, better economy and more politics.
 • We want to inform the citizens, everybody should have knowledge about the nation affairs.
 • We want to expand the Swedish views and ideas in the international affairs.

But most basic, We want prove for Sweden that we don't need a party with no Ideology, what can't debate and is very un-liked opposition in what role this party, which im thinking of have. We want to make change, we want to prove something, We want to in one way, Sweden to be like the summer of 2008, a time with Pho3nix writing articles, Josef Stark being creative and when politics was fun.

Not only for Flashback Sweden, but for us, For us in the opposition.

The Long One

DNS är ett liberalt parti som värnar individens och nationens frihet och oberoende. Våra liberala värderingar är det som bäst kan säkra Sveriges framtid i en värld där konkurrensen och kampen om råvarorna kommer att öka.

DNS värnar alla människors lika värde och individens frihet. Alla svenska medborgare ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap oberoende av ålder, nationalitet eller etnicitet. Därför strävar DNS efter att all information från partiet skall finnas på engelska, liksom att i möjligaste mån föra alla politiska diskussioner på engelska.

Alla medlemmar, oavsett tidigare erfarenheter, uppmuntras att delta i och påverka partiets politik. Vi litar på varje medlems kompetens och vill att alla skall kunna ta del av och diskutera vad partiet arbetar med. Öppenhet är av yttersta vikt för att skänka legitimitet åt partiets beslut, visioner och förhoppningar.

Detta vill vi åstadkomma genom att:

 • Bjuda in och uppmuntra alla medlemmar att delta i våra partimöten
  • Se till att alltid ha en god ordning och struktur på partimöten och i diskussioner, oavsett om de tar plats i IRC eller på partiforumet
 • Ha omröstningar om alla viktiga beslut
  • Arbeta för en förbättrad struktur på forumet erep.se så att det arbete som hela tiden pågår i Riksdag och Regering blir väl synligt och möjligt att lämna synpunkter på också för allmänheten


DNS värnar en fri marknad i ett ekonomiskt system som garanterar alla medborgares välfärd. DNS värnar marknadsekonomin i ett demokratiskt samhälle. Möjligheten för individen att kunna starta företag är viktig och en dynamisk motor i ekonomin. Men marknaden kan inte ges helt fria tyglar då det kan leda till en rovdrift på den enskilda arbetaren och skapa obalans i ekonomin. Med den nya V1-lanseringen kommer Riksdagen kunna sätta minimilön, och DNS kommer att arbeta för att denna ligger på en acceptabel nivå. DNS vill ge individen större handlingsfrihet och möjlighet att kunna leva sitt liv i Erepublik fullt ut.

Detta vill vi åstadkomma genom att:

 • Arbeta för att minimilönen ska ligga på en rimlig nivå
 • Sänka inkomstskatten för arbetarna


DNS värnar ett fritt Sverige och strävar efter goda relationer med våra grannländer och vår omvärld. För att bevara Sverige fritt och självständigt krävs ett starkt försvar. Därför är det nödvändigt med fortsatta insatser inom sektorerna sjukhus och vapen, för att behålla kompetens under fredstid och säkerställa tillgång inför kristider. Aggressionskrig som kostar tusentals guld är inte av intresse för DNS. Vi vill undvika krig så långt som möjligt och istället arbeta för goda förbindelser med alla länder i Erepublik.

DNS stödjer kampen för ett fritt Danmark, Tyskland och Polen. Våra bröder och systrar i dessa länder har precis som vi svenskar, och alla andra, rätt till nationell frihet och oberoende. Genom att politiskt och ekonomiskt samarbeta med dessa länder kan vi i norra Europa skapa en livfull och blomstrande region som står stark och oberoende mot utomstående aggressiva krafter.

Detta vill vi åstadkomma genom att:

 • Fortsätta med de statsägda sjukhusen
 • Säkerställa tillgången till vapen i händelse av krig genom statsägda vapenföretag
 • Se till att de ockuperade länderna återfår sin frihet så snart som möjligt
 • Stödja dem under en återuppbyggnadsperiod
 • Sluta handelsavtal med våra grannar i regionen
 • Upprätta och vidmakthålla goda diplomatiska relationer med våra grannar i regionen genom att utse ambassadörer i varje land

Med den nya V1-lanseringen kommer nya spelregler och förutsättningar. Att säkert veta hur man ska agera går inte förrän lanseringen är genomförd, då det fortfarande finns faktorer som hemlighålls. DNS kommer dock att fortsätta arbeta för ett fritt och oberoende Sverige och samarbeta med övriga partier för att säkerställa Sveriges överlevnad i en förändrad värld.

A planch from DNSLM.

The Vision of DNS

Detta är DNS vision, alltså vår dröm om hur eSverige borde vara:

DNS is a party giving you a helping hand

DNS vill att Sverige ska vara ett aktivt, levande och fritt tänkande land, ett land där Ordet, Jämlikheten och glädjen för spelet är störst. Ett land som sätter Media, Ekonomi och Politik högre än Rank, Rikedom och Antalet strider. Ett land där man uppmuntrar folk till bildning inom spelet, aktivetet och bidrag till utveckling.

DNS ska även försöka få Sverige att gå framåt inom Media, Ekonomi och Politik. Inte vara ett land styrt av samma parti sen Januari, inte vara ett land med 5 artiklar per dag i genomsnitt och inte ett land som åker in och ut ur kriser och deprisioner.

DNS ska även se till så att alla de länder som Sverige besitter ska släppas lösa. Inte bara för att de är en landsfara, Utan även för att de ska få spela i sitt egna land, med sitt eget språk och sin egen kultur.

DNS bygger sin Vision på att alla människor är fria, och de ska få göra vad de vill, när de vill och hur de vill - DNS vill stärka inviden i samhället.

Congress

History

 • December 27, 2007 - The party of "Det Nya Sverige" was created. The leader was TemplarPaladin.
 • January 1, 2008 - DNS becomes a Member of The Swedish Congress. One place, and The comments? Well, As "Helge" said, "Lucky you only got 1 place"
 • February 19, 2008 - DNS becomes the third biggest party in the Congress.
 • March 20, 2008 - Templarpaladin leaves his leadership position.
 • April 11, 2008 - Cinc is elected as Party President (Possibly the first female Party President in Sweden)
 • May 10, 2008 - Marten1000 becomes the new Party President.
 • June 8, 2008 - Divinity (Leon Fitzergald now) and Pho3nix candidates.
 • June 10, 2008 - Divinity (Leon Fitzergald) is elected as Party President
 • August 9, 2008 - Det Nya Sverige changes name to Democrats of New Sweden.
 • August 10, 2008 - DKN becomes Party President.
 • August 26, 2008 - DNS is third larges party in Sweden
 • September 1, 2008 - DNS becomes the second largest party in the congress.
 • September 10, 2008 - The MoE Karl Holm is elected as party president.
 • September 20, 2008 - DNS have problems due of some members support of the IRL party SverigeDemokraterna and a lack in controll inside the party, the lack is from the tradition what the members should be free, and be controlled.

At the same time Karl Holm ends his mandate, and gives it to Trisen.

 • September 25, 2008 - Josef Stark commes back, and brings the party on it's feets again.
 • November 10, 2007 - DNS releases their Vision.
 • November 15, 2008 - Gustavius becomes the partypresident.
 • December 15, 2008 - Trisen becomes the partypresident.
 • December 19, 2008 - DNS changes to Center from Center-Right after a proposal by Gustavius [11]
 • December 27, 2008 - DNS celebrates one year as a party

List of Party Presidents

 1. TemplarPaladin (January 10, 2008 - April 10, 2008)
 2. Cinc (April 10, 2008 - May 10, 2008)
 3. marten1000 (May 10, 2008 - June 10, 2008)
 4. Leon Fitzergald (June 10, 2008 - July 31, 2008)
 5. Karl Holm (July 31, 2008 - August 10, 2008)
 6. DKN (August 10,2008 - September 10, 2008)
 7. Karl Holm (September 10, 2008 - September 20, 2008)
 8. Trisen (September 20, 2008 - September 22, 2008) (sucsedded after Karl, but did not want to be the leader)
 9. Josef Stark (September 22, 2008 - November 15, 2008)
 10. Gustavius (November 15, 2008 - December 25, 2008)
 11. Trisen (December 15, 2008 - current )