Polska Partia Patriotyczna

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
PolskiIcon-Poland.png


Polska Partia Patriotyczna

Unknown Party

General information
Country Flag-Poland.jpg Poland
Abbreviation PPP
Newspaper http://www.erepublik.com/en/newspaper/papier-polityczny-179129/1
Forum link [1]
Colors Biały i Czerwony
Political
President maxi1994
Members 191
Congress 6/40 seats, 15%
Orientation Center-Right
Ideology Libertarian

Czym jest PPP?

Polska Partia Patriotyczna to jedno z najstarszych ugrupowań politycznych w ePolsce. Jak sama nazwa wskazuje jej członkowie dążą do wzmocnienia własnego kraju. Obecnie jest w koalicji z Polską Partią Libertariańską, tworząc blok prawicy liberalnej. Najczęściej wygrywała wybory do kongresu i "wychowała" najwięcej ekspertów, którzy sprawdzili się w roli prezydentów czy ministrów.

Członkowie

Lista członków jest dostępna pod adresem: http://www.erepublik.com/en/party/polska-partia-patriotyczna-3018/1.

Historia

Historia PPP Partia założona została przez Sadixa, jednego ze starszych i szanowanych graczy, w początkowych dniach istnienia Polski po odzyskaniu niepodległości. Mimo tego, iż partia nie miała największej liczby członków, bardzo dobrze radziła sobie w wyborach do kongresu. Zyskaliśmy także poparcie wśród społeczeństwa wygrywając wybory prezydenckie - miudyk trzykrotnie piastował stanowisko przedstawiciela i najważniejszej osoby w kraju. Taki sam wynik uzyskał Ariakis i Andrew6w6. Czy obecny prezydent, yave, powtórzy ich wynik ? PPP miało (i nadal ma) także swoich przedstawicieli w rządzie, którzy poważnie, solidnie i profesjonalnie podchodzili do swoich obowiązków.

Program polityczny

1. Wstęp

e-Polska jest odpowiednikiem naszej prawdziwej ojczyzny w świecie wirtualnym (w grze erepublik.com). Jest miejscem gdzie mnóstwo graczy w różnym wieku, z różnych miast, regionów kraju, o odmiennych zainteresowaniach wspólnie buduje e-kraj. Każdy z nas jest cegiełką, która jest fundamentem państwa, a e-partie polityczne niczym zaprawa murarska łączą nas w grupy obywateli o podobnych celach i priorytetach w Nowym Świecie.

Polska Partia Patriotyczna jest właśnie takim spoiwem, miejscem gdzie spotykają się gracze dla których dobro kraju ma olbrzymie znaczenie. Naszym nadrzędnym celem jest stymulowanie graczy do wzajemnej pomocy, dzięki sprawnej współpracy obywatele mogą się rozwijać i godnie reprezentować e-kraj, a rozwój graczy owocuje rozwojem państwa.

Nasza partia nie jest dla nas najważniejsza, ważniejsi dla nas są nasi koledzy z partii i możliwość wspólnego działania i spędzania czasu. Dbamy o to by nikt się nie nudził – na kanale IRC z chęcią dyskutujemy w rozmowach towarzyskich, a od czasu do czasu organizując różnego rodzaju akcje. Utworzyliśmy też specjalną grupę bojową, The Dragons, dzięki której integrujemy się ze sobą i pomagamy ePolskiemu wojsku. Jesteśmy zgraną grupą obywateli. Wspólnie działamy dla dobra kraju, wspólnie budujemy – e-Polskę. Ku chwale e-ojczyzny!

2. O programie

Mamy zaszczyt przedstawić program polityczny naszej partii. Zawarliśmy w nim ważne kwestie zarówno dla państwa, jak i obywateli, między innymi podatki, polityka zagraniczna czy wojsko. Należy zaznaczyć, że jest to ogólny pogląd partii na te sprawy. Nasi członkowie dyskutują między sobą jak powinny wyglądać np. podatki i drobne różnice w poglądach wewnątrz partii jak najbardziej istnieją.

3. Prezydent i rząd

Uważamy, że w erepublik najskuteczniejszym systemem rządów jest system prezydencki. Do podstawowych zadań Rządu na czele którego stoi prezydent powinno należeć:

 1. prowadzenie polityki monetarnej Rzeczypospolitej ePolskiej,
 2. bieżące zarządzanie funduszami Narodowego Banku Polskiego,
 3. nadzór nad działaniem Instytucji powołanych przez Rząd,
 4. prowadzenie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej ePolskiej,
 5. nadzór nad działalnością ambasadorów Rzeczypospolitej ePolskiej w innych państwach eRepublik,
 6. prowadzenie działalności wywiadowczej,
 7. prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych dla Obywateli Rzeczypospolitej ePolskiej,
 8. prowadzenie i koordynowanie działań wojennych Rzeczypospolitej ePolskiej,
 9. reprezentowanie Rzeczypospolitej ePolskiej w międzynarodowych sojuszach wojskowych.

Prezydent musi być osobą aktywną - i w grze (zawsze mile widziane są osobiste "orędzia") i na IRC. Powinien dobierać swój gabinet ponad podziałami partyjnymi i nie wypełniać go tylko nieznanymi twarzami, najlepiej opierać się na doświadczeniu starszych graczy, którzy dawniej pełnili dane stanowisko. Popieramy jednak powoływanie nowych, obiecujących osób na stanowiska rządowe. Doświadczenie zdobywane podczas pracy w Rządzie na pewno zaprocentuje w przyszłości.

4. Kongres

Prace kongresu powinny przebiegać tak jak obecnie - pod okiem Marszałka Kongresu. Nie możemy przesadzać z biurokratyzacją jak np. ma to miejsce u Finów. Ponadto Marszałek Kongresu powinien być osobą jak najbardziej obiektywną, nie forsować ważnych wg. swojej osoby ustaw, jeżeli kongres będzie temu przeciwny oraz pod koniec miesiąca przedstawiać obiektywne (najlepiej dotyczące tylko % obecności na głosowaniach) sprawozdanie dla publiki w gazetce Marszałka (w której również powinny ukazywać się regularnie - najlepiej raz na tydzień - raporty z prac kongresu). W wypadku wyznaczania z-cy, Marszałek, w naszej opinii, powinien kierować się przede wszystkim stażem, kulturą słowa, a nie przynależnością do jego partii (lub zaprzyjaźnionej). Regulamin Kongresu i wszelkie akty prawne powinny być przestrzegane przez kongresmenów.

5. Podatki i finanse

Polska Partia Patriotyczna opowiada się za możliwie najniższymi obciążeniami podatkowymi. Przy ustalaniu polityki fiskalnej trzeba się kierować aktualnymi dochodami państwa oraz wydatkami. Podatki powinny wystarczać na bieżące funkcjonowanie państwa i gromadzenie stosownych rezerw budżetowych. Opowiadamy się za równym, niskim podatkiem dla wszystkich sektorów za wyjątkiem sektora produkującego raw materials. Stawka podatku da tego sektora powinna być minimalnie wyższa niż dla pozostałych, związane jest to z uprzywilejowaną pozycją osób pracujących w tych firmach. Postulujemy wprowadzenie zróżnicowanych stawek podatku VAT. Droższe produkty powinny mieć trochę niższą stawkę niż te tańsze. Szczególnie ważne jest to na rynku broni, gdzie duża część graczy jest poszkodowana ze względu na wysoką cenę swojego rodzaju broni. Podatek importowy powinien być na umiarkowanym poziomie. Dużo lepszą sytuacją dla państwa i konsumentów jest utrzymywanie tego podatku na poziomie 10-25%. Takie stawki tego podatku umożliwiają szybszą stabilizację cen i ich mniejsze wahania. Płaca minimalna powinna wynosić 1 PLN, a citizen fee 5 PLN. Narodowy Bank Polski musi dbać o stabilność waluty, na dużych wahaniach kursu traci zarówno państwo, konsumenci jak i właściciele firm, a zyskują głównie osoby aktywnie grające na rynku walutowym. Niestety przy skupach interwencyjnych Plato bywa to trudne.

6. Bezpieczeństwo kraju

Biorąc pod uwagę nowy system militarny (sojusze aktywują się ZAWSZE przy KAŻDEJ bitwie między dwoma państwami) zdecydowanie podkreślamy, że nie zamierzamy oszczędzać na podpisywaniu sojuszy. Nie zapominajmy o wspieraniu małych państw, szczególnie tych, które z nami graniczą. Mniej wrogów przy granicy to stabilniejsza pozycja Polski w regionie i na świecie. Przykładem tego może być sojusz ABC (Litwa, Łotwa i Estonia), z którą mamy bardzo dobre stosunki i z którym to sojuszem podbiliśmy raz Rosję.

7. Polityka informacyjna

Obywatel powinien znać swoje prawa oraz struktury epaństwa (i w grze i te spoza gry). Rząd powinien prowadzić politykę informacyjną nie tylko ustami Rzecznika Rządu, ale także poprzez gazety ministerstw. Artykuły Rzecznika Rządu powinny być wydawane często i regularnie. W przypadku gazet ministerstw należy publikować nowe artykuły w zależności od potrzeb. Rząd na czele z prezydentem powinien także być otwarty na problemy i sugestie obywateli. Należy promować temat do kontaktu z Rządem na PCE. Dezinformacja może być przyczyną nawet rezygnacji z gry, a na utrzymaniu każdego obywatela powinno ePolsce zależeć.

8. Polityka społeczna

Praca w eRepublik jest bardzo prosta, a otrzymane z tego tytułu zarobki pozwalają na utrzymanie postaci w przyzwoitej kondycji. Rząd, a dokładniej pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej powinni dbać o rozwój obywateli i wzrost ich wiedzy na temat mechanizmów rządzących w eRepublik. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno samo znajdować graczy i pomagać im, np. wyjaśniając jak walczyć, aby na tym nie stracić. Ten resort ministerstwa powinien także urozmaicać grę obywatelom podczas pokoju. Warto popierać inicjatywy eSportów czy przeprowadzać konkursy. Dzięki nim stworzymy bardziej zgraną społeczność, która będzie miała większe szanse odnieść sukces. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno wspierać działania mające na celu pozyskiwanie nowych graczy.


9. Polityka zagraniczna

Państwo powinno ostrożnie podchodzić do wszelkich kontaktów z obcymi krajami. Funkcję głównego MSZ powinna pełnić osoba, która sprawdziła się już na tym stanowisku w przeszłości (lub była bardzo aktywnym wiceministrem), posiadająca kontakty w eświecie. Osoby posiadające mniejsze doświadczenie w grze powinny zostawać vMSZ oraz stażystami w tym ministerstwie.

Po licznych zawirowaniach na arenie międzynarodowej ePolska odeszła ze struktur EDENu chcąc zbliżyć się z Węgrami i zaprowadzić tzw. New World Order, zakańczający okres skostniałych sojuszy i mający za zadanie wprowadzenie nowego ładu; stworzyliśmy sojusz ONE. Pomimo, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której doszło do konfliktu z naszymi dawnymi sojusznikami, PPP uważa, że powinniśmy konsekwentnie dążyć do poszerzania obecnego sojuszu oraz postawienia sobie za cel ustabilizowania układanki międzynarodowej z jak największymi korzyściami dla naszego kraju. Naszym głównym celem jest doprowadzenie do jak największej potęgi ePolski, zarazem niosąc pomoc dla przyjaciół w momentach krytycznych, takich jak zagrożenie niepodległości lub utrata kluczowych regionów. Pomimo, że będziemy również wspierać sojuszników w ich kampaniach wojskowych, nie popieramy polityki porywania się z motyką na słońce i nie zamierzamy próbować urzeczywistniać nierealnych planów. Liczymy na podobną politykę odnośnie nas ze strony naszych sprzymierzeńców.

Powinniśmy ostrożnie podchodzić do współpracy z neutralnymi państwami. Nie popieramy również tworzenia polityki zagranicznej przez konkretne partie (w postaci np. ambasad partii), może to doprowadzić do nieporozumień na arenie międzynarodowej, ponadto tworzenie relacji należy do kompetencji oficjalnych ambasadorów ePolski i samego MSZ.

10. Militaria

Polska Partia Patriotyczna jest zwolennikiem kontynuowania ePolskiej polityki militarnej w obrębie sojuszu ONE. Mamy pragmatyczne podejście do kwestii stosunków międzynarodowych jak i militarnych, także nie wykluczamy zmian w polityce ONE i jesteśmy na nie przygotowani. Sprzeciwiamy się kolejnemu obrotowi o 180 stopni (tj powrót do struktur EDENu), wiedząc że polskie siły bojowe nie byłyby w stanie poprowadzić potencjalnej walki ze wszystkimi.

Nie ulega wątpliwości, że wojna napędza całą resztę rozgrywki w eRepublik i to także na niej nasza partia będzie się skupiać. Zapewnienie rozrywki dla graczy to jeden z naszych priorytetów. Między innymi w takim celu, a także chęci niesienia pomocy młodym członkom partii stworzona została nasza oficjalna bojówka The Dragons, której aspiracje militarne korelują z polityką międzynarodową naszego kraju oraz Polskiej Partii Patriotycznej.

11. Kontakt

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na: Forum oraz IRC.

Działalność partii

Polska Partia Patriotyczna także wielokrotnie dbała o rozwój Polski i obywateli przeprowadzając akcje:

 • zakup Szpitala Q5 dla regionu Silesia (300g)
 • zakup Defense System Q5 dla regionu Silesia (300g)
 • rozdawnictwa jedzenia Q1 dla osób urodzonych w okresie baby-boomu
 • rozdawnictwa broni na ważne dla ePolski bitwy na przełomie marca i kwietnia 2010 (Rhone Alps, Piedmont, Słowenia, Chorwacja, i inne.)

The Dragons

Główny artykuł: The Dragons

Polska Partia Patriotyczna posiada swoją grupę bojową, zwaną The Dragons, w której młodzi członkowie partii mogą się aktywizować i poznawać scenę polityczną oraz militarną ePolski.

Forum

Forum Polskiej Partii Patriotycznej

IRC

serwer: irc.quakenet.org
kanał: #PPP
w łatwy sposób można tam wejść korzystając z poniższego linka (wystarczy wpisać swój nick i kliknąć connect):
http://webchat.quakenet.org/?channels=ppp

Prezesi Partii

Kandydaci na prezydenta i kandydaci popierani przez PPP

Data rozpoczęcia urzędu Nick Partia z której startował Miejsce Poparcie
Grudzień 2008 miudyk Polska Partia Patriotyczna 2 87 votes (-34) 41.83%
Styczeń 2009 miudyk Polska Partia Patriotyczna 2 96 votes (-42) 41.03%
Luty 2009 miudyk Polska Partia Patriotyczna 1 157 votes (+55) 52.68%
Marzec 2009 miudyk Polska Partia Patriotyczna 1 148 votes (+54) 52.48%
Kwiecień 2009 miudyk Polska Partia Patriotyczna 1 742 votes (+716) 94.76%
Maj 2009 Coledon Polska Partia Patriotyczna 2 477 votes (-32) 44.41%
Czerwiec 2009 brak kandydata - - -
Lipiec 2009 Eloha Polska Partia Patriotyczna 4 0 votes (-492) 0.00%
Sierpień 2009 Andrew6w6 Polska Partia Patriotyczna 1 1250 votes (+697) 61.33%
Wrzesień 2009 Andrew6w6 Polska Partia Patriotyczna 1 1169 votes (+494) 48.47%
Październik 2009 miudyk Polska Partia Patriotyczna 2 967 votes (-281) 29.63%
Listopad 2009 Szopen Polska Partia Patriotyczna 3 852 votes (-156) 24.45%
Grudzień 2009 Cerber Narodowa Demokracja 1 1663 votes (+582)44.09%
Styczeń 2010 Cerber Narodowa Demokracja 1 6768 votes (+4979) 72.67%
Luty 2010 Andrew6w6 Polska Partia Patriotyczna 1 4328 votes (-509) 39.65%
Marzec 2010 Cerber Narodowa Demokracja 1 6344 votes (+4963) 61.65%
Kwiecień 2010 Kaba Polska Partia Patriotyczna 3 1759 votes (-2358) 21.36%
Maj 2010 miudyk Polska Partia Patriotyczna 2 3055 votes (-1666) 32.83%
Czerwiec 2010 Ariakis Polska Partia Patriotyczna 1 2900 votes (+505) 41.21%
Lipiec 2010 Ariakis Polska Partia Patriotyczna 1 2335 votes (+1144) 46.49%
Sierpień 2010 Mescam Partia Wolnych Ludzi 2 606 votes (-296) 31.74%
Wrzesień 2010 mientki Polska Partia Libertariańska 2 622 votes (-92) 36.57%
Październik 2010 Ariakis Polska Partia Patriotyczna 1 756 votes (+243) 46.30%
Listopad 2010 Requel Polska Partia Patriotyczna 1 954 votes (+362) 41.03%
Grudzień 2010 StrozeR Komitet wyborczy StrozeRa 1 2126 votes (+1585) 60.85%
Styczeń 2011 Requel Polska Partia Patriotyczna 2 1141 votes (-863) 29.20%
Luty 2011 PrismTank Polska Partia Patriotyczna 2 681 votes (-1001) 22.68%
Marzec 2011 Manedhel Polska Partia Patriotyczna 2 1543 votes (-37) 38.74%
Kwiecień 2011 brak kandydata - - -
Maj 2011 Kherehabath Nasza Wolna Ojczyzna 1 2287 votes (+224) 41.18%
Czerwiec 2011 vingaer Komitet wyborczy vingaer 2 1628 votes (-958) 30.43%
Lipiec 2011 Kherehabath Nasza Wolna Ojczyzna 1 2573 votes (+795) 59.85%
Sierpień 2011 yave Polska Partia Patriotyczna 1 1658 votes (+487) 42.17%
Wrzesień 2011 Soldier from Poland Partia Imperialna 2 903 votes (-1145) 26.22%
Październik 2011 PrismTank Polska Partia Patriotyczna 2 1169 votes (-480) 29.31%