اتاق چت ملی

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran2.png
SuomiIcon-Finland.png
DeutschIcon-Germany.png
ΕλληνικάIcon-Greece.png
PortuguêsIcon-Portugal.png
Portugues BrasileiroIcon-Brazil.png
National Chat Room - Congress Law.JPG

یک عضو مجلس يك قانون را براي تغيير اتاق گفتگوي ملي ارایه نمايد. عضو مجلسي كه اين قانون را ايجاد مي نمايد بايد با يك نام به جعبه وارد شود. اگر فرايند راي گيري قانون پايان نيافته باشد يك قانون مشابه نمي تواند ايجاد شود.Icon chatroom.gif


راي گيري

National Chat Room - Voting the Law.JPG

در حين راي گيري چند قانون اساسي وجود دارد:

 • كليه اعضاي مجلس و رییس جمهور مي توانند به قانون راي دهند.
 • چت رومي كه در معرض تصويب است نمي تواند ويرايش شود و خصوصي شود مگر اين كه اين قانون رد شود.
 • گزينه خصوصي (صاحب اتاق گفتگو مي تواند آن را عمومي يا خصوصي قرار دهد.) به رنگ خاكستري است و متن زير در نزديكي گزينه غير فعال ديده می شود: اين اتاق به صورت ملي قرار داده شده است و نمي تواند با پسورد قفل شود..
 • اين قانون جزو قوانيني كه يك عضو مجلس مي تواند ايجاد كند به شمار مي آيد.


قانون پذيرفته شده

اگر قانون تصویب شود سپس دو هشدار ارسال می گردد:

 1. به صاحب قبلی اتاق گفتگو: اتاق گفتگوی شما دیگر به عنوان اتاق گفتگوی ملی به حساب نمی آید.
 2. به صاحب فعلی اتاق گفتگوی ملی: مجلس تصمیم گرفته است كه اتاق گفتگوی شما را به عنوان اتاق گفتگوی ملی قرار دهد.

چندین تغییر نیز ایجاد می شود:

لینك های مربوط به اتاق گفتگوی ملی در صفحات زیر به آنی كه در قانون پذیرفته شده قرار داده شده تغییر خواهد كرد:

 1. http://www.erepublik.com/en/chat/rooms
 2. http://www.erepublik.com/en/country/society/(country)
 3. http://www.erepublik.com/en/rankings/countries/1/(country ID)
 4. درپیام خوش آمدگویی که برای همه شهروندان جدید فرستاده می شود
 • در سر پوشه جامعه به جای اتاق گفتگوی مربوطه ، عنوان بخش،اتاق گفتگوی ملی خواهد بود. این تنها جایی است كه اسم واقعی اتاق گفتگوی انتخاب شده نمایش داده می شود.
 • اتاق گفتگوی جدید نمی تواند ویرایش شود و "خصوصی شود" تا زمانی كه به صورت ملی قرار داده شده.
 • گزینه خصوصی به رنگ خاكستری در خواهد آمد و متن زیر در نزدیكی دكمه غیر فعال دیده می شود: این اتاق گفتگوی ملی جاری است. نمی تواند با پسورد قفل شود.
 • اگر مالك اتاق گفتگوی قبلی یك شهروند باشد(نه مدیر سایت) می تواند اكنون به عنوان "خصوصی" قرار داده شود.
 • اگر اتاق گفتگوی قبلی از آن یك شهروند نباشد(حالتی كه اتاق های گفتگوی ملی معرفی شدند همه آنها از آن مدیر سایت بودند)،پاك خواهد شد.


"پیام"خطا"

 • اگر نام اتاق از 0 صحیح بزرگتر نباشد:لطفا نام صحیح را وارد كنید.
 • اگر نام كاربری موجود نباشد: اتاق گفتگویی با نام وارد شده موجود نمی باشد.
 • اگر نام ،یكی از اتاق های گفتگوی ملی حاضر باشد : اتاق گفتگو با نام وارد شده اتاق ملی جاری است.
 • اگر نام نشان دهنده یك اتاق گفتگوی قرار گرفته در یك كشور دیگر باشد : تنها اتاق های گفتگو از (كشور) می تواند به عنوان ملی گزیده شود.
 • اگر نام معرف یك اتاق شخصی (محافظت شده با رمز عبور) باشد: تنها یك اتاق گفتگوی عمومی می تواند به عنوان ملی قرار داده شود.