Suomen Punainen Puolue/Suomi

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
SuomiIcon-Finland.pngSuomen Punainen Puolue

Unknown Party

Yhteisö
Valtio Flag-Finland.jpg Finland
Lyhenne SPP
Keskustelu [1]
Värit Punainen ja keltainen
Hajoaminen 2010 (est)
Politiikka
Eduskunta 0 /40 seats, 0%
Suuntautuminen Far-Left
Ideologia Liberaali

Suomen Punainen Puolue edustaa tällä hetkellä radikaaleinta vasemmistolaispolitiikkaa Suomessa. Pyrimme radikaaleilla talous- ja yhteiskuntapoliittisilla uudistuksilla ja projekteilla kaventamaan riistokapitalististen monikansallisten yhtiöiden tukemien valtapuolueiden luomaa luokka- ja elintasoeroja, sekä parantamaan työläisten asemaa eSuomessa. SPP pyrkii täten jatkamaan SKDL:n edeltäjän Suomen Sosialistisen Puolueen perintöä.

Puolueohjelma

  • Sisäpolitiikka - SPP:n pyrkii parantamaa työläisten asemaa kaikin sen käytössä olevin keinoin. SPP on perustanut voitotta toimivia yrityksiä, joiden tarkoitus on tarjota halpoja tuotteta koko eSuomen proletariaatille, polkematta kuitenkaan tehtaissaan työskentelevien palkkoja. SPP tulee myös perustamaan tulevaisuudessa kommuuneja, kunhan puolueen kannatus kohoaa. SPP pyrkii tasa-arvoistamaan eSuomen asukkaiden aseman kansalaisuudesta piittaamatta kansainvälisen toveruuden nimissä. SPP vastustaa kapitalismia, joten vapaa kauppa on ajettava alas, sillä se sortaa työläistä. Vapaassa, SPP:n ajamassa yhteiskunnassa, työläisellä on mahdollisuus kuitenkin valita, missä työskentelee. On kuitenkin huomattava, että kuka haluaa työskennellä epäreilulla palkalla, kun on reilua palkkaa tarjolla. SPP uskoo demokratiaan, joten päätökset puolueen sisällä ja tulevissa kommuuneissa tehdään siten, että jokaisella on yhtä suuri mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Myöskään sosialistista talousjärjestelmää ei tulla eSuomessa toteuttamaan väkivalloin. SPP vastustaa myös byrokratiaa ja autoritäärisyyttä. Toimivaa yhteiskuntaa johdetaan vain "alhaalta" käsin työläisten toimesta, ei "ylhäältä alas". Näin ollen SPP ei suinkaan ole poistamassa eSuomesta demokratiaa, vaan päin vastoin, lisäämään sitä.
  • Ulkopolitiikka - SPP pyrkii turvaamaan eSuomen alkuperäiset rajat vihamielisiltä valloittajilta. SPP vastustaa jyrkästi hyökkäyssotia, joita ei voida nähdä oikeutettuina missään tilanteissa, pois lukien vallattujen alueiden vapautus! SPP tekee mahdollisimman tiivistä yhteistyötä muiden "far-left"-puolueiden ja -maiden kanssa, unohtamatta annettavissa olevaa tukea samaisten puolueiden ja maiden ponnistelulle työläisten olojen parantamisesta.
  • SPP ja Internationale - SPP toimii tiiviisti muiden Internationaleen kuuluvien vasemmistopuolueiden kanssa. SPP noudattaa tarkasti internationalen antamia sääntöjä ja kehotuksia

Hallinto

Talouspolitiikka

Muu puoluepolitiikka

  • Jäsen/toverivastaava: Zere
  • Vastaavakirjoittaja: -
  • Internationale-edustaja: kaller
  • Kääntäjät: ClausMarvin, Proxima, Labsters, Walter, aksuduud

Kansantehtaat

Kansantehtaat on SPP:n omistama organisaatio jolla pyöritetään puoleen omia tehtaita, joita kutsumme ”Punaisiksi Tehtaiksi”. Punaiset tehtaat tarjoavat työtä hyvällä palkalla ja halpoja tuotteita kansalle. Tehtaiden tarkoitus ei ole tehdä voittoa, niin kuin monien kapitalistien omistamien yritysten, vaan SPP:n tehtaissa voitot jaetaan työläisten kesken. Tuotteiden halvoilla hinnoilla pyritään alentamaan kapitalististen yritysten asettamia korkeita hintoja tuotteille sekä kaventamaan yhteiskunnallisia luokkaeroja kansan sisällä.

Tällä hetkellä Kansantehtailla on tehtaita ruoka (Q1&Q2)-, vilja(Q2)-, talo(Q2)- ja puualalla(Q2). Kansantehtaiden omistama asetehdas toimii samalla periaatteella, mutta pääasiassa se on koulutuskeskus Manufacturing alalle suuntaaville työläisille.

Historia

SPP:n kaller ja lukutoukka - SPP:n perustajat - ovat poliittisia veteraaneja jo SSP:n ajoista lähtien. Alkusysäyksen uuden puolueen luomiseen saatiin SKDL-puolueen hajottua keskinäisiin poliittisfilosofisiin kiistoihin. Radikaalimman siiven etsiessä uutta kotia, saatiin kallerin tuottoisien neuvotteluiden seurauksena vakuutettua heitteille jätetyn ruotsinsuomalaispuolueen puolueaktiiveja antamaan puoluetilansa käyttöön. Siellä kirjoitettiin uuden vasemmistolaispuolueen perustamisasiakirja, ja näin SPP sai alkunsa uuden maailman päivänä 634. (15.8.2009).

SPP saatiin alkukankeudesta huolimatta hyvin käyntiin. Kallerin ensimmäisellä puheenjohtaja kaudella puolue sai käyntiin vilja- ja ruokakommuuni ohjelmansa ja kallerin toisella kaudella SPP käynnisti puu- ja ruokakommuuninsa. Kallerin toisella puheenjohtaja kaudella SPP sai ensi kertaa edustajansa eduskuntaan. Toinen merkittävä tapahtuma oli, että SPP:stä tuli virallinen Internationalen jäsen.

Herzin PJ-kaudella SPP jatkoi voittokulkuaan. Jäseniä tuli kohtalaisesti puolueeseen lisää ja puolue sai projekteja päätökseen ja uusia alulle. Herzin kaudella SPP sai luotua toimivan puoluehallituksen, ja sen mukana puolue sai lisää vastuullisia virkoja puolueeseen.

Kallerin III-IV kaudella puolueessa kävi pieni notkahdus. Puoleen aktiivi toiminta koki kovan kolauksen, kun Herz siirtyi syrjään ja moni muukin aktiivi jäi pienelle tauolla pelistä. Lopulta jäsenmäärä kääntyi pieneen laskuun, kun puolue ei tullut esille mediassa eikä politiikassa. ClausMarvin tosin ajoi rohkeasti esille SPP:n ideoita eduskunnassa mm. Kansanhuollon käynnistämistä, jota kuitenkaan ei saatu käynnistettyä.

Pahin kolaus SPP:lle kävi tammikuun eduskuntavaaleissa, kun vain yksi SPP:n jäsen pääsi eduskuntaan, mutta vain kaksi SPP:n jäsentä haki sinne. Tammikuun lopulla puoleen toiminta taas muuttui paljon aktiivisemmaksi. Jäsenmääräkin nousi pitkästä aikaan nousuun helmikuun alussa.

Puheenjohtajat

Vaalit PP Äänien määrä  % äänistä
Elokuu 2009 kaller 13 59.09
Syyskuu 2009 kaller 15 100
Lokakuu 2009 Herz 23 100
Marraskuu 2009 Proxima 27 100
Joulukuu 2009 kaller 30 100
Tammikuu 2010 kaller 18 100

Menestys eduskuntavaaleissa

Vaalit Kongressijäseniä  % istumapaikoista
Syyskuu 2009 2 5.71%
Lokakuu 2009 3 7.69%
Marraskuu 2009 5 12.5%
Joulukuu 2009 4 10%
Tammikuu 2010 1 2,5%