جنگ جهانی هفتم

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran.png
PolskiIcon-Poland.png


World War VII
BlankMap-World.png
Date January 8, 2019 –
March 10, 2019
Location Global
Belligerents
Flag-Asteria.png Asteria

Flag-Pacifica.jpg Pacifica


Flag-Andes.jpg Andes
Commanders and Leaders
Flag-Asteria.png Flag-Serbia.jpg Lordsrbin Flag-Croatia.jpg Zdlemmy
See also: presidents in January and February

جنگ جهانی هفتم در تاریخ 8 ژانویه 2019 با حمله آستریا به شیلی شروع شد. شیلی مطابق نپ بین آستریا و آرژانتین / شیلی که در فوریه 2018 امضا شده بود، که مانع از درگیری مستقیم بین امضا کنندگان بود و ضامن امنیت مناطق خاک اصلی آرژانتین و شیلی بود؛ از حمله به متحدانش جلوگیری می کرد. به عنوان مثال آمریکا توانست به وسیله آن جلوی از دست دادن مجلس را در طول سال حذف توسط آستریا و متحدانش را بگیرد.

این نپ در تاریخ 5 ژانویه 2019 به پایان رسید و طرفین برای تمدید آن نتوانستند به توافق برسند . روز بعد از اتمام آن بلغارستان، رومانی و صربستان ، به شیلی نچرال دادند و در آن بیست و چهار ساعت متحدان شیلی که شامل 9 کشور بودند به برای انتقام رومانی حمله کردند . به زودی جنگ در همه دنیا فراگیر و ابتدا از کلونی های رومانی شروع شد و در ادامه در خاک اصلی مجارستان و در نهایت به جنگ ایران و ترکیه منتهی شد.

رومانی

اتک آستریا به شیلی

در یک روز اعضای آستریا شامل صربستان، بلغارستان و رومانی به شیلی حمله کردند. هر چهار کشور در آمریکا منطقه داشتند پس مرز مشترک با یکدیگر داشتند. بعلاوه صربستان برای حذف شیلی از آمریکای شمالی(ونزوئلا، کلمبیا و پرو) به ونزوئلا هم حمله کرد. در دو کشور دیگر در آسیا هم مرز مشترک وجود داشت چون صربستان با چین و شیلی با تایوان جنگهای تمرینی داشتند که جنگ صربستان بسته شد و شیلی جنگ تمرینی با تایوان را حفظ کرد. آستریا موفق شد شیلی را از شمال و جنوب آمریکا حذف کند و شیلی 14 منطقه را از دست داد.

Date Attacker Region Defender Result
Jan 08, 2019
Day 4067
Flag-Romania.png Romania
Region-New York.png New York
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 08, 2019
Day 4067
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Guayana.png Guayana
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 08, 2019
Day 4067
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Massachusetts.png Massachusetts
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 09, 2019
Day 4068
Flag-Romania.png Romania
Region-Pennsylvania.png Pennsylvania
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 09, 2019
Day 4068
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Orinoquia.png Orinoquia
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 09, 2019
Day 4068
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-New Hampshire.png New Hampshire
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-Romania.png Romania
Region-Maryland.png Maryland
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Northern Low Amazon.png Northern Low Amazon
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Vermont.png Vermont
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-Romania.png Romania
Region-Delaware.png Delaware
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Chimor.png Chimor
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Maine.png Maine
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 12, 2019
Day 4071
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Central Taiwan.png Central Taiwan
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 12, 2019
Day 4071
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Rhode Island.png Rhode Island
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg

انتقام متحدان شیلی

به محض اینکه آستریا به شیلی حمله کرد ، آنتی آستریا شروع به ارسال لوایح خود علیه رومانی کرد. شیلی، آمریکا، آرژانتین، مجارستان نچرال و کرواسی ، قبرس، تایلند، ، یونان، آلبانی ایر استرایک رومانی بیشتر اتک ها را نادیده گرفت ، در عوض تصمیم گرفت روی حمله به شیلی و دفاع در برابر یونان تمرکز کند که اولی با موفقیت همراه بود و دومی شکست خورد. تمام حملات آنتی آستریا به جز شیلی و آمریکا موفق بود، پنج کشور هرکدام سه منطقه ، یونان سه منطقه و مجارستان دو منطقه را گرفتند. با وجود اینکه، رومانی از آمریکای شمالی و شرق آسیا کیک نشد. اما مناطق خود را در اقیانوسیه و هند از دست داد. در این بین مکزیک هم تصمیم گرفت با حمله به صربستان کمکی کرده باشد که جنگ را باخت ، مرز بسته شد و جنگ مکزیک تمام شد.

Date Attacker Region Defender Result
Jan 08, 2019
Day 4067
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Nunavut.png Nunavut
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Croatia.jpg
Jan 08, 2019
Day 4067
Flag-Cyprus.jpg Cyprus
Region-Connecticut.png Connecticut
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Cyprus.jpg
Jan 08, 2019
Day 4067
Flag-Thailand.jpg Thailand
Region-Gujarat.png Gujarat
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Thailand.jpg
Jan 08, 2019
Day 4067
Flag-Greece.jpg Greece
Region-New York.png New York
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg
Jan 08, 2019
Day 4067
Flag-Albania.jpg Albania
Region-Otago.png Otago
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Albania.jpg
Jan 08, 2019
Day 4067
Flag-Argentina.jpg Argentina
Region-Illinois.png Illinois
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Argentina.jpg
Jan 09, 2019
Day 4068
Flag-Hungary.jpg Hungary
Region-Maramures.png Maramures
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Hungary.jpg
Jan 09, 2019
Day 4068
Flag-Greece.jpg Greece
Region-Pennsylvania.png Pennsylvania
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg
Jan 09, 2019
Day 4068
Flag-Argentina.jpg Argentina
Region-Wisconsin.png Wisconsin
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Argentina.jpg
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-Greece.jpg Greece
Region-Maryland.png Maryland
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-Hungary.jpg Hungary
Region-Crisana.png Crisana
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Hungary.jpg
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-Mexico.jpg Mexico
Region-Caribe e Insular.png Caribe e Insular
Flag-Serbia.jpg Serbia
Icon secured.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-USA.jpg USA
Region-British Columbia.png British Columbia
Flag-Romania.png Romania
Icon secured.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 12, 2019
Day 4071
Flag-Romania.png Romania
Region-Idaho.png Idaho
Flag-USA.jpg USA
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 13, 2019
Day 4072
Flag-Romania.png Romania
Region-New Jersey.png New Jersey
Flag-USA.jpg USA
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 14, 2019
Day 4073
Flag-Romania.png Romania
Region-Delaware.png Delaware
Flag-USA.jpg USA
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg

درگیر شدن متحدان رومانی

امارات متحده عربی به مکزیک حمله کرد و موفق شد لند کند ولی مرز بین دو کشور توسط ترکیه که جنگ تمرینی با مکزیک داشت بسته شد. مقدونیه به تایلند حمله کرد و از هند حذفشان کرد و در جواب تایلند یک حمله ناموفق به بلغارستان کرد پرتغال لایحه ایر استرایک به تایلند را تصویب کرد ولی تا قبل از حمله پرتقال تایلند وایپ شد و جنگ بسته شد بلغارستان به قبرس حمله کرد و آنها را از آمریکا کیک کرد فرانسه به قبرس ایر استرایک زد و منطقه southern low amazon را گرفت در اقیانوسیه ایران حمله موفقی به آلبانی کرد و آلبانی را از آن مناطق خارج کرد

Date Attacker Region Defender Result
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-United Arab Emirates.jpg United Arab Emirates
Region-Southeast of Mexico.png Southeast of Mexico
Flag-Mexico.jpg Mexico
Icon conquered.jpgFlag-United Arab Emirates.jpg
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Region-Gujarat.png Gujarat
Flag-Thailand.jpg Thailand
Icon conquered.jpgFlag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-Thailand.jpg Thailand
Region-Maharashtra.png Maharashtra
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Connecticut.png Connecticut
Flag-Cyprus.jpg Cyprus
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 12, 2019
Day 4071
Flag-France.png France
Region-Southern Low Amazon.png Southern Low Amazon
Flag-Cyprus.jpg Cyprus
Icon conquered.jpgFlag-France.jpg
Jan 12, 2019
Day 4071
Flag-Iran.jpg Iran
Region-Otago.png Otago
Flag-Albania.jpg Albania
Icon conquered.jpgFlag-Iran.jpg

یونان قبل از اینکه رومانی آخرین منطقه شیلی را بگیرد ، آخرین منطقه رومانی در آمریکا را گرفت و به این ترتیب جنگ بسته شد. برای رومانی یک منطقه در آمریکای شمالی باقی مانده بود ، British Colombia کرواسی در تلاش برای رسیدن به رومانی به کانادا حمله کرد و در جواب صربستان به کرواسی حمله کرد و سه منطقه در کانادا و یکی در ونزوئلا را گرفت و کرواسی از آمریکا کیک شد

Flag-Serbia.jpg Flag-Croatia.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Northwest Territories.png Northwest Territories
Flag-Canada.jpg Canada
Icon conquered.jpgFlag-Croatia.jpg
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Northwest Territories.png Northwest Territories
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Yukon.png Yukon
Flag-Canada.jpg Canada
Icon conquered.jpgFlag-Croatia.jpg
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Yukon.png Yukon
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 12, 2019
Day 4071
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Nunavut.png Nunavut
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 13, 2019
Day 4072
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-North Eastern Venezuela.png North Eastern Venezuela
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg

خلاصه جنگ رومانی – یونان

مرز دو کشور مجددا باز شد و رومانی پیروز این میدان شد و دو ثانیه قبل از یونان نچرال را فرستاد و به راحتی سه منطقه یونان در خاک آمریکای شمالی را فتح کرد. و به این ترتیب یونان از آمریکای شمالی کیک شد.

Flag-Romania.jpg Flag-Greece.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 15, 2019
Day 4074
Flag-Romania.png Romania
Region-Pennsylvania.png Pennsylvania
Flag-Greece.jpg Greece
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 16, 2019
Day 4075
Flag-Romania.png Romania
Region-New York.png New York
Flag-Greece.jpg Greece
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 17, 2019
Day 4076
Flag-Romania.png Romania
Region-Maryland.png Maryland
Flag-Greece.jpg Greece
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg

مجارستان

مرحله 1: "نچرال به رومانی"

در ادامه حمله بقیه کشورها به کولونی های رومانی ، مجارستان به خاک اصلی زد، بلغارستان که جنگ باز با رومانی داشت به سمت مرز با مجارستان آمد که جلوی گرفتن مناطق رومانی توسط مجارستان را بگیرد. مجارستان مناطق Crisana و Maramures را قبل از اینکه بلغارستان مرز را ببندد و به مجار نچرال بدهد ، گرفت. که رومانی با انقلاب این مناطق را پس گرفت و این جنگ با بستن مرز توسط بلغارها بسته شد.

Flag-Hungary.jpg Flag-Romania.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 09, 2019
Day 4068
Flag-Hungary.jpg Hungary
Region-Maramures.png Maramures
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Hungary.jpg
Jan 10, 2019
Day 4069
Flag-Hungary.jpg Hungary
Region-Crisana.png Crisana
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Hungary.jpg
Jan 11, 2019
Day 4070
Resistance-forces.png Romanian Resistance
Region-Maramures.png Maramures
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon-RW.gifFlag-Romania.jpg
Jan 12, 2019
Day 4071
Resistance-forces.png Romanian Resistance
Region-Crisana.png Crisana
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon-RW.gifFlag-Romania.jpg

مرحله 2: حمله به مجارستان

اسلوونی به مجارستان دکلر داد و حملات موفقی به مناطق اتریش و اسلواکی داشت و همزمان بلغارستان به مناطق اصلی مجارستان حمله کرد.کرواسی برای جلوگیری از پیش روی بلغارها به مجارستان دکلر داد که بعد از رسیدن به مرز بلغار به آنها نچرال و به اسلوونی دکلر داد. بلغارها حمله به مجارستان را ادامه دادند و به دنبال آنها صربها مناطق را از بلغارستان گرفتند به عنوان جنگ تمرینی. بخاطر دتر بالا مجارستان به راحتی مناطق جنوبی را از صربستان پس گرفت ولی نتوانست مناطق مرکزی را آزاد کند.

Flag-Bulgaria.jpg Flag-Hungary.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 13, 2019
Day 4072
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Southern Great Plain.png Southern Great Plain
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 14, 2019
Day 4073
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Southern Transdanubia.png Southern Transdanubia
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 14, 2019
Day 4073
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Western Transdanubia.png Western Transdanubia
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Croatia.jpg
Jan 15, 2019
Day 4074
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Central Hungary.png Central Hungary
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 15, 2019
Day 4074
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Central Transdanubia.png Central Transdanubia
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Croatia.jpg
Jan 15, 2019
Day 4074
Flag-Slovenia.jpg Slovenia
Region-Bratislava.png Bratislava
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Slovenia.jpg
Jan 15, 2019
Day 4074
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Southern Great Plain.png Southern Great Plain
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 16, 2019
Day 4075
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Northern Hungary.png Northern Hungary
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 16, 2019
Day 4075
Flag-Slovenia.jpg Slovenia
Region-Burgenland.png Burgenland
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Slovenia.jpg
Jan 16, 2019
Day 4075
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Central Hungary.png Central Hungary
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Romania 4070.jpg Hungary 4074.jpg
Bulgaria cut the border between Hungary and Romania (day 4070), and then Croatia did the same for Hungary. ©aimeisan

سیکل تمام نشدنی جنگ و آزاد سازی

به نظر می آمد که جنگ انتهایی نداشته باشد، با وجود دفاع بلغارستان از مناطق اشغالی مجارستان، دفاع کرواسی از مناطق بلغارستان، شکست دادن کرواسی توسط صربستان و گرفتن مناطق در اختیار بلغارستان که در ادامه توسط مجارستان به علت دتر بالا آزاد می شد و دوباره توسط بلغارستان تصرف می شدند. در حالی که لهستان از اسلونی حذف شده بود، صربستان در اسلواکی و اتریش به کرواسی رسید. انقلاب های مجارستانی ها به آزاد شدن کشور از دست بلغارستان، که درگیر جنگ با ترکیه بود، شد. کرواسی و اسلونی یک قرارداد صلح نوشتند.

جبهه گیری اولیه ترکیه

ترکیه به کمپین اولیه در مقابل رومانی ملحق نشد، در عوض جنگی را مقابل لهستان، لیتوانی و بعد از آن ایران و بلغارستان شروع کرد. ترکیه ثابت کرد درجنگیدن موفق است و تنها کشوری از آنتی آستریاست که هنوز شکست نخورده است.

لهستان

لهستان به شیلی در قبرس شمالی حمله هوایی کرد، و جنگ به دلیل نبود مرز مشترک بسته شد. ترکیه ابتدا با حمله به لهستان در قبرس شمالی پاسخ داد و سپس از گرجستان حذفشان کرد. شیلی در داخل مرز های ترکیه امن ماند و به محض حذف لهستان به جنگ های تمرینی اش با ترکیه و قبرس ادامه داد.لهستان از ترکیه شکست خورد.

Flag-Turkey.jpg Flag-Poland.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 11, 2019
Day 4070
Flag-Poland.jpg Poland
Region-Northern Cyprus.png Northern Cyprus
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Poland.jpg
Jan 12, 2019
Day 4071
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Northern Cyprus.png Northern Cyprus
Flag-Poland.jpg Poland
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 13, 2019
Day 4072
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Inner Kartli.png Inner Kartli
Flag-Poland.jpg Poland
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 14, 2019
Day 4073
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Lower Kartli.png Lower Kartli
Flag-Poland.jpg Poland
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 15, 2019
Day 4074
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Kakheti.png Kakheti
Flag-Poland.jpg Poland
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg

فنلاند

فنلاند قبل از شروع جنگ جهانی توسط ترکیه و مجارستان اشغال شده بود. دلیل آن، به استناد به حکومت ترکیه، حملات (Pacifica) علیه ترکیه در تابستان 2017 بود. در نهایت دو طرف در تاریخ 16 ژانویه 2019 به توافق رسیدند. در قبال عذر خواهی رسمی حکومت فنلاند به دلیل رفتارشان در جنگ ذکر شده، ترکیه پذیرفت تا از فنلاند خارج شود درحالی که مجارستان در آنجا باقی بماند و جنگ تمرینی برقرار بماند.

لیتوانی

لیتوانی چند روز قبل از شروع جنگ جهانی تایلند را اشغال کرده بود. بعد از درگیری با لهستان و به توافق رسیدن با فنلاند، ترکیه به لیتوانی با ایر استرایک زد. لیتوانی مقاومت ناچیزی نشان داد و ترکیه به راحتی غلبه کرد. لیتوانی از تایلند کیک شد.

اشغال ایران توسط ترکیه

عملیات جدید علیه رومانی

در 22 ژانویه رومانی به مالزی ایر استرایک و به کره شمالی نچرال داد، هردو این کشورها با کلونی های ترکیه در جنوب شرق آسیا مرز داشتند. در پاسخ به این حرکت کروواسی و یونان ایر استرایک و آمریکا به رومانی نچرال دادند. رومانی با تمرکز روی حمله آمریکا به ایراسترایک ها مقاومت زیادی نشان نداد. مشابه همین تکنیک در حملات قبلی هم استفاده شده بود: رومانی توانست منطقه خود را حفظ کند؛ اونها به آمریکا حمله کردند، بعد از حمله کروواسی و یونان درحالی که چند راند از آنها گذاشته بود، ولی مرزهای بین کشور ها از بین رفت و جنگهای کرواسی و یونان بسته شدند دوباره همین تکنیک پیاده شد ولی یونان مثل کرواسی جنگ خود را با رومانی حفظ کرد ، بنا براین موقتا رومانی را از آمریکا خارج کردند

Date Attacker Region Defender Result
Jan 24, 2019
Day 4083
Flag-Greece.jpg Greece
Region-New York.png New York
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg
Jan 24, 2019
Day 4083
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Delaware.png Delaware
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Croatia.jpg
Jan 24, 2019
Day 4083
Flag-USA.jpg USA
Region-Alberta.png Alberta
Flag-Romania.png Romania
Icon secured.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 25, 2019
Day 4084
Flag-Greece.jpg Greece
Region-Pennsylvania.png Pennsylvania
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg
Jan 25, 2019
Day 4084
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Maryland.png Maryland
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Croatia.jpg
Jan 25, 2019
Day 4084
Flag-Romania.png Romania
Region-New Jersey.png New Jersey
Flag-USA.jpg USA
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Greece.jpg Greece
Region-New Jersey.png New Jersey
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg

رومانی هنوز مناطقی در کانادا و راهی به سوی غرب آمریکا داشت. عربستان با ایر استرایک در منطقه مونتانا نشست و رومانی را بلاک کرد رومانی از جنگ تمرینی با بلغارستان استفاده کرد که به منطقه جنوب غربی انگلستان برود، منطقه ای که با شش منطقه ساحلی آمریکا مرز دارد. بعد از بسته شدن جنگ رومانی و یونان بخاطر از دست دادن مرز مشترک با اشغال آخرین منطقه رومانی در آمریکا (نیوجرسی) ، رومانی به سرعت به یونان نچرال داد و به ماساچوست حمله کرد، مرز این منطقه قبل از شروع جنگ از بین رفت و جنگ بسته شد. یونان به رومانی نچرال داد و بلغارستان با بستن مرز در جنگ تمرنی مرز را کات کرد و جنگ بسته شد. رومانی از موقعیتش برای گرفتن دو منطقه در آمریکا استفاده کرد و به این ترتیب توانست قادر به گرفتن معدود مناطقی از کرواسی و یونان را بشود.

Date Attacker Region Defender Result
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Saudi Arabia.jpg Saudi Arabia
Region-Montana.png Montana
Flag-USA.jpg USA
Icon conquered.jpgFlag-Saudi Arabia.jpg
Jan 27, 2019
Day 4086
Flag-Romania.png Romania
Region-Massachusetts.png Massachusetts
Flag-USA.jpg USA
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 28, 2019
Day 4087
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Massachusetts.png Massachusetts
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 28, 2019
Day 4087
Flag-Romania.png Romania
Region-Connecticut.png Connecticut
Flag-USA.jpg USA
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Jan 29, 2019
Day 4088
Flag-Romania.png Romania
Region-New Hampshire.png New Hampshire
Flag-USA.jpg USA
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg

کرواسی قبل از اینکه جنگش با صربستان در اتریش بسته شود به آنها نچرال داد، صربستان با کرواسی نچرال داشت و نتوانست دوباره لایحه بزند.مرز با اشغال آخرین منطقه کرواسی توسط صربستان بسته شد ولی رای گیری متوقف نشد و دو کشور دوباره در مناطق مرز مشترک پیدا کردند که این باعث شد ابتکار عمل با کرواسی باشد

با مجموع 73/7 تریلیون رکورد دمیج برای جنگ ویرجینیا ثبت شد و در طول جنگ صربستان به کرواسی نچرال داد و روزهای قبل به یونان هم دکلر داده بود. جنگ تا دقیقه 94 ادامه پیدا کرد و صربستان از پایگاه خود در آمریکا دفاع کرد. کرواسی تنها مرزش در مریلند را رها کرد، در حالیکه در همان روز صربستان در مقابل یونان در پنسیلوانیا دفاع کرد و مرز مشترک با کرواسی در نیویورک و نیوجرسی حفظ کرد.

بلغارستان از موقعیتش در ماساچوست استفاده کرد و به یونان نچرال داد به حملات صربستان برای بیرون کردن یونان پیوست. مرز مشترک در مناطق اصلی باعث شد جنگ به منطقه بالکان منتقل شود. و در نهایت کرواسی و یونان از آمریکای شمالی کیک شوند.

Flag-Croatia.jpg Flag-Serbia.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 27, 2019
Day 4086
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-West Virginia.png West Virginia
Flag-Serbia.jpg Serbia
Icon secured.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 27, 2019
Day 4086
Resistance-forces.png American Resistance
Region-Maryland.png Maryland
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon-RW.gifFlag-USA.jpg
Jan 27, 2019
Day 4086
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Pennsylvania.png Pennsylvania
Flag-Greece.jpg Greece
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 28, 2019
Day 4087
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-New Jersey.png New Jersey
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon secured.jpgFlag-Croatia.jpg
Jan 29, 2019
Day 4088
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Delaware.png Delaware
Flag-Greece.jpg Greece
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 29, 2019
Day 4088
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-New York.png New York
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon secured.jpgFlag-Croatia.jpg
Jan 29, 2019
Day 4088
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Vermont.png Vermont
Flag-Greece.jpg Greece
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 29, 2019
Day 4088
Flag-Greece.jpg Greece
Region-Maryland.png Maryland
Flag-USA.jpg USA
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg
Jan 30, 2019
Day 4089
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Maryland.png Maryland
Flag-Greece.jpg Greece
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg

بلغارستان علیه یونان

در ادامه خروج یونان از آمریکا با دخالت بلغارستان جنگ وارد منطقه بالکان شد و منجر به نچرال یونان به بلغارستان شد. بلغارستان دو منطقه از یونان را قبل از شروع جنگ گرفته بود مقدونیه از ترکیه و اپایروس از آمریکا

بلغارستان توانست منطقه تسالی را قبل از اینکه کرواسی مناطق یونان را بگیرد تسخیر کند، جنگ بسته شد و کرواسی به بلغارستان نچرال داد و بلغارستان هم متقابلا. روز بعد بغارستان هم بر مقاومت یونان و هم بر حمله کرواسی پیروز شد. مرز دو کشور به واسطه برگشتن کرواسی به منطقه مرکزی یونان باز شد و بلغارستان به یونان دکلر داد و یونان با نچرال به آن پاسخ داد و آلبانی هم به بلغارستان نچرال داد.

Flag-Bulgaria.jpg Flag-Greece.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 29, 2019
Day 4088
Resistance-forces.png Greek Resistance
Region-Macedonia.png Macedonia
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 30, 2019
Day 4089
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Thessaly.png Thessaly
Flag-Greece.jpg Greece
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 31, 2019
Day 4090
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Thessaly.png Thessaly
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 31, 2019
Day 4090
Resistance-forces.png Greek Resistance
Region-Macedonia.png Macedonia
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 01, 2019
Day 4091
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Thrace.png Thrace
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 02, 2019
Day 4092
Flag-Albania.jpg Albania
Region-Epirus.png Epirus
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 03, 2019
Day 4093
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Southeastern Albania.png Southeastern Albania
Flag-Albania.jpg Albania
Icon secured.jpgFlag-Albania.jpg

بعد از گرفتن شهر تریس جنگ بلغارستان بخاطر سواپ مناطق بین آمریکا و یونان و کرواسی بسته شد. بلغارستان به کرواسی نچرال و به آمریکا دکلر داد ولی بازهم بخاطر سواپ منطقه هیچ جنگی شروع نشد.

وقتی ترکیه برای بستن راه حمله صربستان به ترکیه به مارمارا حمله کرد مرز مشترک بین بلغارستان و کرواسی به وجود آمد که به نچرال و دکلر دو طرف انجامید. ابتکار عمل با کرواسی بود ولی با پیروزی بلغارستان در دفاع ابتکار عمل به بلغارستان رسید و توانستد امکان حمله به جزایر لونیان رو پیدا کنن که قبل از اون یونان مجددا منطقه اپایروس را با یک انقلاب بدست آورد و مرز با یونان بسته شد (البته بلغارستان هنوز با کرواسی در ترکیه مرز داشت) .یونان هم به بلغارستان نچرال داد. رومانی و صربستان علیه ترکیه

Flag-Greece.jpg Flag-Bulgaria.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Feb 04, 2019
Day 4094
Resistance-forces.png Greek Resistance
Region-Epirus.png Epirus
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon-RW.gifFlag-Greece.jpg
Feb 04, 2019
Day 4094
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Thrace.png Thrace
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 05, 2019
Day 4095
Flag-Greece.jpg Greece
Region-Thessaly.png Thessaly
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg
Feb 05, 2019
Day 4095
Flag-Greece.jpg Greece
Region-Southeastern Albania.png Southeastern Albania
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg
Feb 05, 2019
Day 4095
Resistance-forces.png Greek Resistance
Region-Thrace.png Thrace
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon-RW.gifFlag-Greece.jpg
Feb 06, 2019
Day 4096
Flag-Greece.jpg Greece
Region-Macedonia.png Macedonia
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon conquered.jpgFlag-Greece.jpg
Feb 08, 2019
Day 4098
Flag-Greece.jpg Greece
Region-Plovdiv.png Plovdiv
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg

Statistics

Further reading