مشاور

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
ShqipIcon-Albania.png
فارسیIcon-Iran2.png
SuomiIcon-Finland.png
PortuguêsIcon-Portugal.png
TürkçeIcon-Turkey.png

مشاور یا راهنما یک سمت ساخته شده توسط کاربر بوده که در کشور ها یا حزب های سیاسی , و یا در ایریپابلیک به موارد زیر گفته می شود :

ایریپابلیک

مشاورین ایریپابلیک (از راست به چپ) : لیزا - لانا - جینا - اِما - پلاتیو - سزار - کارلا

در اینجا همیشه مشاورینی بودند که در دوره خودشان شهروندان را راهنمایی می کردند .

مشاورین بتا

  • پلاتو - در زمان ورژن بتا
  • سزار - بعد از اجرا شدن ماژول نظامی به جای پلاتو جایگزین شد .

مشاورین در ورژن 1

  • پلاتو - دوباره به عنوان یک مشاور برگشت

مشاورین در طلوع ایریپابلیک


امور مالی

Speech balloon.png سمت ساخته شده توسط کاربران

این صفحه دارای ایده ها ، نظرات و چیزهایی است که به صورت رسمی جزو ایریپابلیک نیستند .
  • مشاور تجاری کالا , هر کسی که در کسب و کار تجاری دیگران دخالت دارد می باشد .
  • مشاورین تجاری کالا , همچنین به عنوان یک برنامه ریز مالی شناخته می شوند , یک شخص حرفه ای که مردم را در راه اقتصادی آنها کمک می کند .
  • مشاور سرمایه گذاری , یک فرد یا یک شرکت است که مردم را به سرمایه گذاری توصیه می کند .
  • مشاور مالیات , یک حرفه ای در بحث مالیات

سیاسی

Speech balloon.png سمت ساخته شده توسط کاربران

این صفحه دارای ایده ها ، نظرات و چیزهایی است که به صورت رسمی جزو ایریپابلیک نیستند .
  • مشاور ارتشی یا جنگی , سربازان را به کشور های دیگر برای جنگیدن یا وظایف دیگر می فرستند
  • مشاور امنیت ملی , مشاور ارشد دولت ملی در مورد مسائل امنیتی است
  • مشاور ارشد , شخصی با بالاترین مقام سیاسی و دولتی که برای توصیه کردن موارد انتخاب می شود


Jobs
Official in-game Politics Congress member · Councillor · Governor · Minister of Defence* · Minister of Education* · Minister of Foreign Affairs* · Party member · Party president · President · Prime Minister · Secretary general (party) · Spokesman · Vice president (party)
*There are different minister position, some are official, some not, but all are mentioned in article Minister
Military Commander · 2nd Commander · Captain · Soldier · Military ranks · Aircraft ranks
Economy / Media Employee · General manager · Press director
Historical: eRepublik Rising · eRepublik V1
User created jobs Politics Advisor · Ambassador · Chief of staff · Director · Director of Embassies · Founder · Justice · Minister* · Monarch · Parliamentary group leader · Politician · Recruitment director · Secretary general (alliance) · Secretary of Defense · Senator · Speaker · Vice president (country) ·
*There are different minister position, some are official, some not, but all are mentioned in article Minister
Military Advisor · Chief of staff · Commanding officer · Executive officer · Officer · Staff officer · Supreme commander
Economy / Media Advisor · Editor · Founder · Graphic designer · Journalist