Liberaali Edistyspuolue/Suomi

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
SuomiIcon-Finland.png


Liberaali Edistyspuolue

Unknown Party

Yhteisö
Valtio Flag-Finland.jpg Finland
Lyhenne LEP
Keskustelu Forum
Värit Turkoosi, oranssi
Hajoaminen 2013 (est)
Politiikka
Eduskunta 0 /40 seats, 0%
Seuraaja Petrin Partio
Suuntautuminen Keskellä
Ideologia Liberaali

Liberaali Edistyspuolue on profiloitunut historian myötä järkipolitiikkaa ajavaksi ryhmäksi, joka ei sido jäseniään mihinkään puolueohjelmaan. Jokaisella puolueen jäsenellä on oikeus ja velvollisuus omiin mielipiteisiin, ja Liberaali Edistyspuolue onkin ennen kaikkea ryhmä itsenäisesti toimivia yksilöitä. Jos puolueen kansanedustaja tai jäsen on eri mieltä muiden puolueen jäsenten kanssa, hänellä on täysi oikeus ilmaista mielipiteensä ja äänestää muita jäseniä vastaan jos hän sen parhaaksi näkee. Perustamisestaan lähtien LEP oli pitkään Suomen suurin poliittinen puolue, kunnes Venäjä miehitti Suomen ja kaikki puolueet siirtyivät Venäjälle. Alueiden vapauttamisen jälkeen Sininen Puolue nappasi suurimman puolueen tittelin.

Periaatteet ja linjaukset

Puolueen perustamisen myötä LEP:iin on syntynyt joitain kaikille yhteisiä näkemyksiä maan hallintoon liittyen. Alla on listattu joitain näkemyksiä ja periaatteita, jotka ovat osoittautuneet puolueen jäsenille yhteisiksi.

  • Kansalaisoikeudet - Jokaisella kansalaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä hallituksen harjoittamaan politiikkaan ja vapaus arvostella päättävien elinten toimintaa.
  • Hallituksen rakenne - LEP uskoo vakaasti läpinäkyvään, yksilösidonnaiseen hallitukseen puoluesidonnaisuuden sijasta, joka jakaa vastuuta useille tahoille harvojen sijaan. Hallituksen pääkriteereitä ovat yhteistyökyky, päätöksenteon demokraattisuus, pätevyys, aktiivisuus ja joustavuus.
  • Ulkopolitiikka - Hallituksen harjoittaman ulkopolitiikan päätavoitteena pitäisi olla ystävällisten suhteiden ylläpitäminen niiden valtioiden kanssa, joilla on samat intressit kuin meillä. Vain auttamalla liittolaisiamme hädän hetkellä, voimme luottaa heidän tukeensa, kun me sitä tarvitsemme. Tämän lisäksi Suomen tulisi säilyttää hyvät välit myös muihin maailman valtioihin.
  • Markkinatalous - Puolueen jäsenillä on erilaisia näkemyksiä liittyen markkinatalouteen. Osa kannattaa täysin vapaita markkinoita, kun taas osa näkee jonkinasteisen valtiollisen kontrollin välttämättömänä. Hyväksytty näkemys puolueen sisällä on tällä hetkellä, että markkinoiden tulee olla mahdollisimman vapaat, mutta valtiolla tulee olla tarpeen tullen mahdollisuus puuttua tilanteeseen. Mahdollisimman vapaa markkinatalous ylläpitää kotimaisten markkinoiden kilpailukykyä ja takaa aktiivien sekä tuottavien ihmisten pysymisen kotimaassa.
  • Viestintä - Hallituksen päämääränä tulisi olla avoimen tiedotuksen ylläpito ja kehittäminen sekä foorumeilla että pelin sisällä. Näin taataan mahdollisimman laaja osanotto eritasoisten pelaajien kesken ja annetaan perusta läpinäkyvälle hallinnolle.
  • Puolustuspolitiikka - Liberaali Edistyspuolue kannattaa valtion rahoittamaa armeijaa ja NTJ:tä sen terävänä kärkenä. Armeija tulee säilyttää organisoituna ja sen rahoitus tulee turvata sekä sodan että rauhan aikana.


Lisäksi puolueen sisälle on muodostunut joitain kirjoittamattomia sääntöjä, jotka liittyvät yllä esitettyihin näkemyksiin. Liberaalissa Edistyspuolueessa kaikilla puolueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet puolueen sisällä päätettäviin yhteisiin asioihin. Yksilöpohjaisena puolueena LEP kannattaa yhteisön kehittämistä ja uusien jäsenten opastamista politiikkaan, säilyttäen kuitenkin osaamisen vanhojen jäsenten kokemuksen muodossa. Päätöksenteossa LEP pyrkii nojaamaan järkiperäiseen ajatteluun, harkiten kaikkia vaihtoehtoja puolueettomalta kannalta ja päättämään Suomen kannalta parhaan vaihtoehdon.

Puheenjohtajat aikajärjestyksessä

Vuosi Päivämäärä Puheenjohtaja
2008 15. marraskuuta nanton
15. joulukuuta Scadens
2009 15. tammikuuta Pete1
15. helmikuuta Erwin Schauman
15. maaliskuuta Kuhaa
15. huhtikuuta Engram
15. toukokuuta Kammo22
15. kesäkuuta Mokkero
15. heinäkuuta Urokhtor
15. elokuuta avec
15. syyskuuta Griffoni
15. lokakuuta Decode Masala
15. marraskuuta Vastis
15. joulukuuta Squirrel
2010 15. tammikuuta Okkius Pyromanius
15. helmikuuta Uusis
15. maaliskuuta Jafarin
2. huhtikuuta Lauri Mursu

Logos