Congress of Japan 2009

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Coat-Japan.png Flag-Japan.jpg Coat-Japan.png

January

January 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 40 52.63% 1.Kenji Tomohiro
2.Zargon
3.Sameiro
4.Siveru
5.Kaizen
6.kaliem
7.Moreno20
8.Makoto Ichijoji
9.randomguy
10.jaywalker71
11.Bluephoenix
12.Osamu Nakamura
13.Cizu
14.Isao
15.Farzad DL
16.devnyx
17.kero-chan
18.Kogarashi Hazuki
19.kdblitz
20.Akinobu
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 15 19.74% 1.Al Dente
2.Matrim
3.InfernoSD
4.Origineel.NL
5.Agertor
6.Robaato
Party-The Bushido Party.jpg The Bushido Party 11 14.47% 1.Tadahito Kato
2.sakura47
3.Seixo
4.Hitoshi Makoto
5.enjie sung
Party-National Party of Japan.jpg National Party of Japan 5 6.58% 1.anarki
Party-Japanese Labour Party.jpg Japanese Labour Party 5 6.58% 1.King B
2.Gustavius
3.GLaDOS
4.Yamato Suzuki
Back to the top

February

February 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 50 32.68% 1.firtshort
2.Imermaan
3.Keemy
4.Ciacho
5.Lenz
6.Kogarashi Hazuki
7.Kaizen
8.Bluephoenix
9.Aronfly
10.randomguy
11.Madheadquaters
12.Ronoa Zorro
13.kaliem
14.Passion
15.Kenji Tomohiro
16.Akinobu
Party-Imperial Sun Party v2.png Imperial Sun Party 46 30.07% 1.Suimimura Kazuki
2.Johnny Joestar
3.Farzad DL
4.Tohru
5.Jache
6.King B
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 31 20.26% 1.Al Dente
2.Matrim
3.Angrr
4.InfernoSD
5.Kouji Kabuto
6.Origineel.NL
7.Hitoshi Makoto
8.King Waseem
Party-Liberal Party of Japan.jpg Liberal Party of Japan 21 13.73% 1.Tadahito Kato
2.sakura47
3.oeloel
4.Atthis
5.drobnY
6.enjie sung
7.Agertor
8.Seixo
Party-National Party of Japan.jpg National Party of Japan 5 3.27% 1.Darkvenom
2.gruddzr
Back to the top

March

March 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 58 34.73% 1.Chaery
2.Kenji Tomohiro
3.kero-chan
4.jlgo172003
5.Bluephoenix
6.Keemy
7.Kogarashi Hazuki
8.Michael Faraday
9.Passion
10.kaliem
11.Ciacho
Party-Imperial Sun Party v2.png Imperial Sun Party 55 32.93% 1.Suimimura Kazuki
2.Farzad DL
3.King B
4.CAMHOAPAMM
5.thefallenmage
6.Scapa
7.Tohru
8.Loganius
9.Walorm
10.Siveru
11.novgorod
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 23 13.77% 1.Al Dente
2.Angrr
3.InfernoSD
4.Zen Master
5.Worsel
6.King Waseem
7.Origineel.NL
8.Kouji Kabuto
9.John Mcgee
Party-Liberal Party of Japan.jpg Liberal Party of Japan 21 12.57% 1.oeloel
2.sakura47
3.Atthis
4.Seixo
5.Tadahito Kato
Party-National Party of Japan.jpg National Party of Japan 10 5.99% 1.sparky84
2.smoky85
3.Jonas Blane
4.gruddzr
Back to the top

April

April 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-Orange Party.jpg Orange Party 53 26.63% 1.Oraizan
2.Traktor Tom
3.Okkius Pyromanius
4.dragosv
5.nanton
6.Kuhaa
7. webstartm
8.Gabriel Lavanche
9.Geno Garon
10.thefallenmage
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 46 23.12% 1.Akinobu
2.kaliem
3.Ronoa Zorro
4.Kogarashi Hazuki
5.jlgo172003
6.Hans Kloss
7.gruddzr
8.Passion
9.kero-chan
10.KemanKesh
Party-Liberal Party of Japan.jpg Liberal Party of Japan 42 21.11% 1.Seixo
2.Patrick O'Neil
3.Roberto Rosas
4.sakura47
5.oeloel
6.CondorPasa
Party-Imperial Sun Party v2.png Imperial Sun Party 38 19.10% 1.Magurine Luka
2.Tohru
3.KITA Ikki
4.CAMHOAPAMM
5.Siveru
6.Mixliarder
7.Angelb
8.Suimimura Kazuki
9.Hans Harold Frentzen
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 20 10.05% 1.woelpad
2.Bolgash
3.Sophia Forrester
4.InfernoSD
5.Origineel.NL
Back to the top

May

May 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 76 26.76% 1.axllyne
2.mAonK
3.Akinobu
4.Ronoa Zorro
5.Diabolus1907
6.poker
7.Kirito 77
8.Passion
9.Bluephoenix
10.be-aman
11.Osamu Nakamura
12.hu_plutoka
13.Hanabishi Kaoru
14.Akki
Party-Orange Party.jpg Orange Party 74 26.06% 1.Oraizan
2.smily132
3.Ciacho
4.iazza
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 47 16.55% 1.Corvus C
2.Gabriel Lavanche
3.Sophia Forrester
4.Lauri Mursu
5.Anon Bliss
6.Kyo Kusanagi
7.Ashtaroth
8.Newworldorder
9.DankChronic
10.InfernoSD
11.woelpad
12.Bolgash
13.Zanmato
Party-Imperial Sun Party v2.png Imperial Sun Party 44 15.49% 1.JackChurchill
2.Saithis
3.KITA Ikki
4.Tohru
5.liuto
6.Cizu
Party-Liberal Party of Japan.jpg Liberal Party of Japan 43 15.14% 1.Suimimura Kazuki
2.Kuon Ginga
3.Mashiro
Back to the top

June

June 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-Orange Party.jpg Orange Party 69 29.24% 1.Oraizan
2.Stefanie Hwang
3.T Rex
4.Jbic75
5.OoRrAaNnGgEe
6.smily132
7.Spade
8.Min Ki Kwon
9.emaipi
Party-Imperial Sun Party v2.png Imperial Sun Party 60 25.42% 1.Saithis
2.Shusui Kotoku
3.KITA Ikki
4.Deej
5.Tohru
6.rikugun hare
7.Vynal
8.Reiji Mitsurugi
9.Nicolaus Vandenberg
10.FatalRuin
11.Walorm
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 44 18.64% 1.Bolgash
2.Origineel.NL
3.Lauri Mursu
4.DankChronic
5.Martin Sileno
6.Corvus C
7.woelpad
8.Anon Bliss
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 39 16.53% 1.Kideshi Kiryo
2.Ronoa Zorro
3.Passion
4.Tex Tosterone
5.Akki
6.Akinobu
Party-Kageki Minshutou.jpg Kageki Minshutou 43 15.14% 1.liuto
2.Marcus Dijohn Sessoms
3.JackChurchill
4.sarkastik
5.Miyamoto_Musashi
6.Herr Schmidt
Back to the top

July

July 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-Imperial Sun Party v2.png Imperial Sun Party 69 33.17% 1.Oraizan
2.Tohru
3.KITA Ikki
4.Katsuraan
5.ducPaiement
6.Ryuu Toumori
7.Vynal
8.Miyagi Kesuke
9.Deej
10.rikugun hare
11.Reiji Mitsurugi
12.Kijuju
13.Huang Chung
14.Walorm
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 50 24.04% 1.Akki
2.Ronoa Zorro
3.Soldat
4.Tex Tosterone
5.Kideshi Kiryo
6.Akinobu
7.Yusuke
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 40 19.23% 1.Laurana Psion
2.Anon Bliss
3.Kyo Kusanagi
4.Lauri Mursu
5.Corvus C
6.woelpad
7.Sophia Forrester
8.DankChronic
9.Lleeroy
10.Kagami Hiiragi
11.Zanmato
Party-Orange Party.jpg Orange Party 32 15.38% 1.Keiichiro
2.Stefanie Hwang
3.Spade
4.Alfagrem
5.Geno Garon
6.vanisht
Party-Imperial Sock Puppets.png Imperial Sock Puppets 17 8.17% 1.Kitarou Yuki
2.Miyamoto_Musashi
Back to the top

August

August 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-Imperial Sun Party v3.jpg Imperial Sun Party 117 31.20% 1.KITA Ikki
2.Miyagi Kesuke
3.Koppanyi Ferenc
4.Tohru
5.Crawling Chaos
6.Faeyas
7.Shusui Kotoku
8.JunWatarase
9.Lauri Mursu
10.Reiji Mitsurugi
11.Huang Chung
12.Yumiko Tsuzuki
Party-Godzilla Party.jpg Godzilla Party 104 27.73% 1.Adavek
2.Tom Medelsvensson
3.Chaotic1
4.Vorph
5.Luthair
6.Sinter1
7.suzuki22
8.Lejina
9.Goku Jones
10.Vai Siv
11.MrHolland420
12.Dr Kim Jong Ev-il
13.Anti-Fox
14.Vandash
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 57 15.20% 1.Akki
2.Soldat
3.Yusuke
4.Ciacho
Party-United Lolies of Japan.jpg United Lolies of Japan 53 14.13% 1.Ember Firespiral
2.Sophia Forrester
3.xXDustinXx
4.Miyamoto_Musashi
Party-Orange Party.jpg Orange Party 44 11.73% 1.Dokomo
2.Keiichiro
3.Walorm
4.plzdaddynooooo
5.Oraizan
6.Shouko
Back to the top

September

September 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-Imperial Sun Party v2.jpg Imperial Sun Party 134 33.42% 1.Metic
2.Huang Chung
3.KITA Ikki
4.Yumiko Tsuzuki
5.Shusui Kotoku
6.momochi
7.Reiji Mitsurugi
8.Koppanyi Ferenc
9.Hashimoto
10.JunWatarase
11.Dame Ningen
12.Lauri Mursu
13.Ryanon
14.Kijuju
15.OishiTakeda
Party-Godzilla Party.jpg Godzilla Party 129 32.17% 1.Dokomo
2.Vorph
3.Daeish
4.Kirito 77
5.Adavek
6.Goku Jones
7.Phelps McManus
8.Chaotic1
9.Dr Kim Jong Ev-il
10.no1kevlin
11.MrHolland420
12.lefix
13.Lejina
14.Tom Medelsvensson
15.AngryGerbil
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 53 13.22% 1.Akinobu
2.Ciacho
3.Ronoa Zorro
4.Tex Tosterone
Party-United Lolies of Japan.jpg United Lolies of Japan 50 12.47% 1.Ember Firespiral
2.damepu
3.Miyamoto_Musashi
4.Sophia Forrester
Default party logo.gif SOS party 35 8.73% 1.DemeD
2.kokos40
Back to the top

October

October 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-Imperial Sun Party v2.jpg Imperial Sun Party 139 34.49% 1.Huang Chung
2.KITA Ikki
3.Kenji Fujimoto
4.momochi
5.Metic
6.Reiji Mitsurugi
7.Ty Lee
8.Shusui Kotoku
9.Kijuju
10.Ryanon
11.Millie Angelfire
12.Crawling Chaos
13.exReality
Party-Godzilla Party.jpg Godzilla Party 103 25.56% 1.OsoCasasola
2.Yooko
3.Chysamere Goru
4.Daeish
5.Adavek
6.Idaree
7.Phelps McManus
8.Vorph
9.MrHolland420
10.Lejina
11.Sinter1
12.Vai Siv
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 66 16.38% 1.Laurana Psion
2.Seixo
3.Origineel.NL
4.Shimiken
5.no1kevlin
6.woelpad
7.kokos40
Party-United Lolies of Japan.jpg United Lolies of Japan 56 13.90% 1.Ember Firespiral
2.Dizzy Darling
3.Nozomi
4.Sophia Forrester
5.Miyamoto_Musashi
6.Yonai Keiko
Party-National Alliance Party.jpg National Alliance Party 39 9.68% 1.GLaDOS
2.Akki
Back to the top

November

November 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-Imperial Sun Party v2.jpg Imperial Sun Party 113 29.35% 1.Metic
2.Ryuunen
3.KITA Ikki
4.Koppanyi Ferenc
5.momochi
6.Millie Angelfire
7.Reiji Mitsurugi
8.Peter McGoon
9.exReality
10.Kyuutai
11.Crawling Chaos
12.Yumiko Tsuzuki
Party-Godzilla Party.jpg Godzilla Party 84 21.82% 1.Chaotic1
2.Lejina
3.Chysamere Goru
4.Adavek
5.Pupants
6.Goku Jones
7.Erumaron
8.MrHolland420
9.Daeish
10.Vorph
11.Galbatorix9z
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 78 20.26% 1.Seixo
2.Matsumi
3.Kizmet
4.Shimiken
5.no1kevlin
6.virusxpl
7.Ryoushi
8.kokos40
9.Soulkeeper101
Default party logo.gif SOS party 58 15.06% 1.AltmerVampire
2.Akki
3.Faeyas
4.Dareru Danoshi
5.Tomoka Miyamae
Party-United Lolies of Japan.jpg United Lolies of Japan 52 13.51% 1.Yonsil
2.Sophia Forrester
3.Demzon
Back to the top

December

December 2009
Party Logo Party No. of Votes % of Votes Congress Members
Party-Imperial Sun Party v2.jpg Imperial Sun Party 117 30.79% 1.exReality
2.Miyagi Kesuke
3.Shusui Kotoku
4.Reiji Mitsurugi
5.Metic
6.Huang Chung
7.Kijuju
8.momochi
9.Millie Angelfire
10.Azaelll
11.Danyeo
Party-Godzilla Party.jpg Godzilla Party 99 26.05% 1.Chaotic1
2.Lejina
3.Chysamere Goru
4.Vorph
5.Ryth
6.Sinter1
7.Fno Cox
8.Pham Nuwen
9.Vai Siv
10.Erumaron
11.Crawling Chaos
Party-Tequila Fitness Club.jpg Tequila Fitness Club 72 18.95% 1.Kizmet
2.Origineel.NL
3.Ryoushi
4.Shimiken
5.King Waseem
6.Makoto Aizawa
7.Seixo
Default party logo.gif SOS party 57 15.00% 1.AltmerVampire
2.Akki
3.Faeyas
4.Syman Templar
Party-United Lolies of Japan.jpg United Lolies of Japan 35 9.21% 1.Yonsil
2.Miyamoto_Musashi
3.Dizzy Darling
4.Aogo
Back to the top


Back.gif Back to Congress of Japan page

Congress of Japan
2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024